UKNF przedstawił do konsultacji projekt "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF" – dostępny na stronie knf.gov.pl w Aktualnościach (14.01.2014 r.)

Zasady te dotyczą również kas spółdzielczych. Komisja zakłada wdrożenie zasad do końca 2014 roku, a stosowanie tych zasad będzie przedmiotem weryfikacji Urzędu (podczas inspekcji i kontroli zza biurka).

 

 

Uwagi do projektu należy przedłożyć do końca lutego.

 

Wstecz