PLAN SZKOLEŃ maj czerwiec lipiec

 

1/05/2015 12-13 V Windykacja i restrukturyzacja - K. Gurazda
2/05/2015  14 V Zasady Ladu Korporacyjnego i Compliance (M.Wilkus i P. Palka)
3/05/2015 19 V Rola RN i Zarzadow w procesie wdrażania ZŁK(M. Wilkus)
20 V Akademia Ryzyka - Wstep (M. Wilkus)
5/05/2015 21-22 V Analiza kredytow zabezpieczonych hipoteka (A.Boryszewska)
1/06/2015 9-10 VI Rekomendacja A (Wilkus, P. Nycz)
  16 VI Akademia Ryzyka - Statysktyka i rachunek prawd (P. Nycz)
  24-25 VI Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe I czesc (I. Rutkowska, L. Soltysik)
2/06/2015 25 VI  Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK - najnowsze zmiany (P.Pałka)
30 VI - 1 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)
  2-3 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P.Nycz)
  8-9 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko płynności (D.Gajda) 
  15-16 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko stopy procentowej (D.Gajda)
  17 VII Akademia Ryzyka - Compliance (P.Pałka)