Szanowni Panstwo, 

Zapraszamy na szkolenie umożliwiające wdrożenie Rekomendacji A w SKOK!

Postanowienia Rekomendacji A – SKOK  są ukierunkowane na ograniczanie ryzyka kredytowego występującego w działalności kas i wspierają prowadzenie przez kasy zrównoważonej działalności w obszarze kredytów udzielanych członkom kas, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Postanowienia Rekomendacji dotyczą zarówno kredytów i pożyczek niezabezpieczonych, jak też określają podejście do ekspozycji zabezpieczonych,w tym wynikające ze specyfiki przyjmowanych zabezpieczeń, w szczególności najpopularniejszych w kasach zabezpieczeń - w formie poręczeń oraz zabezpieczeń na nieruchomościach.

Z uwagi na szeroki zakres czynności dostosowujących do wymogów Rekomendacji niezbędne jest przystąpienie do procesu implementacji zasad i modyfikacji istniejących rozwiązań. 

KNF oczekuje, że Kasy wdrożą Rekomendację dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi  nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

Szkolenie planowane jest na 9-10 czerwca w Warszawie. Szczegółową informacje znajdą Państwo w ofercie.

 

Do jutra czekam na zgloszenia!

 
Monika Tarnowska