PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH REGULACJI REKOMENDACJI C SKOK oraz ROZPORZĄDZENIA O RACHUNKOWOŚCI SKOK w zakresie dotyczącym WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek)

11 maja w Warszawie, prowadzący: Maciej Czapiewski

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SKOK

EUROPEJSKIE ROZPORZĄDZENIE 

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

17 maja w Warszawie, prowadzący: Grzegorz Banaś

 

POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

18-19 Maja w Warszawie, prowadzący: Leszek Sołtysik

Zapraszam do zgłaszania uczestników. 

 Monika Tarnowska