Podaję aktualne terminy szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Spółdzielczej w najbliższym czasie:

1) 17 maja 2017 w Warszawie, trener Grzegorz Banaś, EUROPEJSKIE ROZPORZĄDZENIE 

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  

2) 24-25 maja 2017 w Sopocie, UWAGA ZMIANA MIEJSCA I TERMINU, trener Leszek Sołtysik, POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

 

3) 26 maja 2017 w Warszawie, trener Piotr Pałka, SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SKOK- wymogi wg. najnowszej Rekomendacji H dot. systemu kontroli wewnętrznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

4) 13 czerwca 2017 w Warszawie, trener Maciej Czapiewski, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH REGULACJI REKOMENDACJI C SKOK oraz ROZPORZĄDZENIA O RACHUNKOWOŚCI SKOK w zakresie dotyczącym WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek)

 

Czekam na zgłoszenia!

Monika Tarnowska