Szanowni Panstwo, 

Zachęcam do zgłasznia uczstników szkoleń jakie Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotowała na czerwiec 2017:

AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA 

REGULACJA FATCA 

- praktyczne aspekty powdrożeniowe 

(W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem w SKOK regulacji FATCA)

2 czerwca 2017 w Warszawie, trener Piotr Pałka

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH REGULACJI REKOMENDACJI C SKOK oraz ROZPORZĄDZENIA O RACHUNKOWOŚCI SKOK w zakresie dotyczącym WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek)

13 czerwca 2-17 w Warszawie, trener Maciej Czapiewski

 

POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

 

 z naszym ekspertem Leszkiem Sołtysikiem w atrakcyjnym Sopocie w centrali SKOK w dniach 19 i 20 czerwca 2017.

 

Pozdrawiam,

Monika Tarnowska