Szanowni Państwo, 

 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej zaprasza na szkolenia:

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY 

O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz 

O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI

 

które odbędzie się 23 sierpnia 2017 w Warszawie, trener Anna Boryszewska

 

 

AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA REGULACJA FATCA - praktyczne aspekty powdrożeniowe 

II edycja

W trakcie szkolenia zostanąw szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem 

w SKOK regulacji FATCA

oraz aspekty praktyczne związane z wypełnianiem formularza CRS -1

UWAGA: 

obowiązek pierwszego raportowania dla SKOK w ramach europejskiej regulacji FATCA to 31 sierpnia 2017 r.

które odbędzie sięw dniu 24 sierpnia 2017 r. w Warszawie - trener Piotr Pałka

 

 

PRZEGLĄD REKOMENDACJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

DLA SEKTORA SKOK - praktyczne aspekty wdrożeniowe w perspektywie do 31 XII 2018 r.

(W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem rekomendacji KNF w SKOK)

które odbędzi się 25 sierpnia 2017 w Warszawie, Piotr Pałka - prowadzący

 

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SKOK

- wymogi wg. najnowszej rekomendacji H dot. systemu kontroli wewnętrznej

II edycja

+

zasady tworzenia regulacji systemu kontroli wewnętrznej (Audyt wewnętrzny, Compliance oraz Kontrola Wewnętrzna, w tym dopasowanie ich do wielkości SKOK)

 

(dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymająpropozycje gotowych regulacji wewnętrznych do wykorzystania w działalności SKOK

oraz zostanąomówione główne wyzwania przed Systemem Kontroli Wewnętrznej SKOK w związku ze zmieniającymi sięprzepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi KNF).

 

które odbędzie sięw dniu 22 września 2017 r. w Warszawie - trener Piotr Pałka

 

 

ZAPRASZAM

Monika Tarnowska