Przesyłam oferty na najbliższe szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej :

Wdrożenie ustawy PAD - 30 stycznia 2018 w Warszawie - Andrzej Lanc

 

CIT/PIT 2018 – NOWE ZASADY ROZLICZEŃ I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW - 9 marca w Warszawie - Jarosław Żemantowski

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY
O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI - 15 lutego w Warszawie - Anna Boryszewska

 

Szkolenie bezpłatne w ramach Centrum Compliance SKOK - WDROŻENIE USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA SKOK, JAKO DYSTRYBUTORA - 23 lutego 2018 - Michał Roszczynialski

 

Rekomendacja E - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Część II - ryzyko koncentracji
7-8 marca w Warszawie- Piotr Nycz

Zachęcam do przesyłania zgłoszeń.

Monika Tarnowska