15 października 2015 rokuMiędzynarodowy Dzień Unii Kredytowych jest obchodzony przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) od 1948 roku zawsze w trzeci czwartek października:

http://www.woccu.org/events/icuday

Dzień ten obchodzą m.in. na Wyspach, gdzie sektor unii kredytowych rozwija się dynamicznie przy wsparciu państwa:

http://www.abcul.org/media-and-research/news/view/612

Piękny przykład wykorzystania tego Święta dla... oczywiście, że dla dobra społeczeństwa! Z każdej transakcji płatnej tego dnia kartą wydaną przez unię kredytową co najmniej 25 centów zostanie przekazane do lokalego szpitala dziecięcego:

http://www.cu4kids.org/shopformiracles/

 

"Ludzie pomagają ludziom"

- Święto Pracowników i Członków SKOK!

 

 

People Helping People

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie  informuję,  że Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) skierowała do  marszałek  sejmu,  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków podkomisji ds. SKOK.  List  WOCCU  sprawia,  że  raport  podkomisji  przyjęty za namowami Marcina Święcickiego (PO) staje się niewiarygodny. 

Szanowni Państwo,

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotowala oferty nowych szkoleń. Bardzo prosze zapoznać sie z planowanymi szkoleniami i przekazać zainteresowanym. Czekam na zgłoszenia.

Pozdrawiam

Monika Tarnowska

Prezydent podpisał ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzecznika Finansowego. Ustawa obejmuje swoim zakresem zastosowania SKOK.

W związku z powyższym Akademia Edukacji Spółdzielczej AFES przygotowuje szkolenie z tego zakresu dedykowane specjalnie dla SKOK.

 

,,Prezydent podpisał ustawę powołującą Rzecznika Finansowego 

 

26.08.15 

Powołanie Rzecznika Finansowego, który będzie reprezentował klientów w sporach z instytucjami finansowymi zakłada podpisana przez prezydenta ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.