Szanowni Państwo!

Zachęcam do zapoznania sie z ofertami na najblizsze szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

24-25 VI     Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe  I czesc ( L. Soltysik)

25 VI           Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK – najnowsze zmiany (P. Pałka)

30 VI-1VII   Akademia Ryzyka – Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)

2-3 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P. Nycz)

8-9 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko płynności (D. Gajda)

15-16 VII    Akademia Ryzyka – Ryzyko stopy procentowej (D. Gajda)

17 VII         Akademia Ryzyka – Compliance (P. Palka)

 

Proszę zgłaszać uzestników!

Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Zapraszamy na szkolenie umożliwiające wdrożenie Rekomendacji A w SKOK!

Postanowienia Rekomendacji A – SKOK  są ukierunkowane na ograniczanie ryzyka kredytowego występującego w działalności kas i wspierają prowadzenie przez kasy zrównoważonej działalności w obszarze kredytów udzielanych członkom kas, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Postanowienia Rekomendacji dotyczą zarówno kredytów i pożyczek niezabezpieczonych, jak też określają podejście do ekspozycji zabezpieczonych,w tym wynikające ze specyfiki przyjmowanych zabezpieczeń, w szczególności najpopularniejszych w kasach zabezpieczeń - w formie poręczeń oraz zabezpieczeń na nieruchomościach.

Z uwagi na szeroki zakres czynności dostosowujących do wymogów Rekomendacji niezbędne jest przystąpienie do procesu implementacji zasad i modyfikacji istniejących rozwiązań. 

KNF oczekuje, że Kasy wdrożą Rekomendację dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi  nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

Szkolenie planowane jest na 9-10 czerwca w Warszawie. Szczegółową informacje znajdą Państwo w ofercie.

 

Do jutra czekam na zgloszenia!

 
Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Bardzo prosze zapoznac sie z nowym terminarzem najblizszych szkolen organizowanych przez Akademie Fundacji Edukacji Spoldzielczej.

 

Informuje ze czekam na zgloszenia na szkolenie  Rekomendacji A (9-10 czerwca) oraz  na szkolenia w ramach Akademii Ryzyka.  

 

1/06/2015 9-10 VI Rekomendacja A (Wilkus, P. Nycz)
  16 VI Akademia Ryzyka - Statysktyka i rachunek prawd (P. Nycz)
  24-25 VI Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe I czesc (I. Rutkowska, L. Soltysik)
2/06/2015 25 VI  Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK - najnowsze zmiany (P.Pałka)
  30 VI - 1 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)
  2-3 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P.Nycz)
  8-9 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko płynności (D.Gajda) 
  15-16 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko stopy procentowej (D.Gajda)
  17 VII Akademia Ryzyka - Compliance (P.Pałka)

 

Zgloszenia nalezy przesylac emailem na wypelnionych formularzach.

 

Oferta 1/06/2015

Oferta Akademia Ryzyka

Formularz zgłoszeniowy

Szykują się zmiany w ustawach! W rozwinięciu tej Aktualności są opisy 4 projektów zmian, które oddziaływują na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jak również inne instytucje finansowe.

By K. Trojan