PLAN SZKOLEŃ maj czerwiec lipiec

 

1/05/2015 12-13 V Windykacja i restrukturyzacja - K. Gurazda
2/05/2015  14 V Zasady Ladu Korporacyjnego i Compliance (M.Wilkus i P. Palka)
3/05/2015 19 V Rola RN i Zarzadow w procesie wdrażania ZŁK(M. Wilkus)
20 V Akademia Ryzyka - Wstep (M. Wilkus)
5/05/2015 21-22 V Analiza kredytow zabezpieczonych hipoteka (A.Boryszewska)
1/06/2015 9-10 VI Rekomendacja A (Wilkus, P. Nycz)
  16 VI Akademia Ryzyka - Statysktyka i rachunek prawd (P. Nycz)
  24-25 VI Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe I czesc (I. Rutkowska, L. Soltysik)
2/06/2015 25 VI  Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK - najnowsze zmiany (P.Pałka)
30 VI - 1 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)
  2-3 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P.Nycz)
  8-9 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko płynności (D.Gajda) 
  15-16 VII Akademia Ryzyka - Ryzyko stopy procentowej (D.Gajda)
  17 VII Akademia Ryzyka - Compliance (P.Pałka)

Ciekawostka z drugiego krańca Unii Europejskiej.

7 maja br. odbędą się wybory parlamentarne (General Election) w Wielkiej Brytanii, a więc gorączka wyborcza nawet większa niż w Polsce.

Labourzyści (Partia Pracy) zobowiązali się do zwiększenia dywersyfikacji rynku finansowego i wsparcia zdolności unii kredytówych do udzielania kredytów na szersza skalę, a Konserwatyści w odpowiedzi

Posiedzenie 14 kwietnia 2015 roku. Wyrok wejdzie w życie 1 sierpnia 2016 roku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

wiecej:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

Czy banki beda korzystac w wiekszym stopniu z weksla jak to sugeruje TK? Zobaczymy. 

SKOKi natomiast nigdy nie miały takiego przywileju. Może i dobrze, działały zgodnie z Konstytucji i w interesie swoich członków.

Szanowni Państwo!

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego przesylłam serdeczne życzenia wesołych i spokojnych świat oraz dużo dobroci na wiosnę.

Zapraszam na najbliższe szkolenia Akademii Edukacji Spółdzielczej.

Monika Tarnowska