Ciekawostka z drugiego krańca Unii Europejskiej.

7 maja br. odbędą się wybory parlamentarne (General Election) w Wielkiej Brytanii, a więc gorączka wyborcza nawet większa niż w Polsce.

Labourzyści (Partia Pracy) zobowiązali się do zwiększenia dywersyfikacji rynku finansowego i wsparcia zdolności unii kredytówych do udzielania kredytów na szersza skalę, a Konserwatyści w odpowiedzi

Posiedzenie 14 kwietnia 2015 roku. Wyrok wejdzie w życie 1 sierpnia 2016 roku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

wiecej:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

Czy banki beda korzystac w wiekszym stopniu z weksla jak to sugeruje TK? Zobaczymy. 

SKOKi natomiast nigdy nie miały takiego przywileju. Może i dobrze, działały zgodnie z Konstytucji i w interesie swoich członków.

Szanowni Państwo!

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego przesylłam serdeczne życzenia wesołych i spokojnych świat oraz dużo dobroci na wiosnę.

Zapraszam na najbliższe szkolenia Akademii Edukacji Spółdzielczej.

Monika Tarnowska 

 

Prezydent podpisał 1 kwietnia 2015 r. nowelizację ustawy Kodeks cywilny, która wprowadza zmiany w zasadach dziedziczenia:

Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Podstawowym sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.