Prezydent podpisał 1 kwietnia 2015 r. nowelizację ustawy Kodeks cywilny, która wprowadza zmiany w zasadach dziedziczenia:

Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Podstawowym sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Szanowni Państwo

Najblizsze szkolenia Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej w kwietniu:

COMPLIANCE,  A SYSTEM AUDYTU/KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SKOK- WYMOGI KNF W PRAKTYCE 10 kwietnia w Warszawie.

Wkrótce oferta na szkolenie Ryzyko modeli,  a system kontroli wewnętrznej i audytu w terminie 24 kwietnia w Warszawie. 

oraz w przygotowaniu cykl szkoleń Kompendium zarządzania ryzykami w SKOK. Pierwsze spotkanie 23 kwietnia w Warszawie. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.
Monika Tarnowska 

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_04_16.html