UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji A-SKOK dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 Projekt Rekomendacji A-SKOK

Uwagi można przesyłać do 5 stycznia 2015 r. na adres: drb@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

oraz projekt Rekomendacji B-SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Projekt Rekomendacji B-SKOK

Uwagi można przesyłać do 5 stycznia 2015 r. na adres: dlb@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, który w dniu 28.11.2014 został skierowany do konsultacji, m.in. do KSKOK.

Projekt dotyczy m.in.:

- rozszerzenia na wszystkie sektory rynku finansowego uprawnień KNF do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że prowadzą działalność bez zezwolenia;

- zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób w celu obciążania ich ryzykiem;

- uregulowanie działalności instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich ze środków własnych i zasad wymiany informacji w międzybankowych bazach danych (w rejestrach, np. BIK, będą informacje o pożyczkach zaciąganych w firmach pożyczkowych);

- ograniczenia możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenia organizowane w listopadzie i grudniu przez Akademie Fundacji Edukacji Spółdzielczej.

Zachęcamy do zgłaszania uczestnikow na formularzu.

 

  • 26 XI SOPOT Opodatkowanie Skok w 2015r – wybrane zagadnienia (VAT i CIT), nieodpłatne,
  • 27 XI SOPOT Seminarium dla kas Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości w SKOK - nieodpłatne,
  • 2 - 3 XII SOPOT Analiza kredytowa (hipoteki) - A. Boryszewska,
  • 3 - 5 XII Wdzydze Kisz. XVIII Forum Jakości - I. Kosakowska-Niedbalska, R. Wisniowski,
  • 9 - 10 XII Warszawa Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym w SKOK - E. Perlińska,
  • 11 XII Warszawa Niedozwolone postanowienia umowne w umowach zawieranych z członkami SKOK (kl. abuzywne) - P. Pałka

Pozdrawiam Monika Tarnowska

 

Czy pamiętacie czas, kiedy środowisko rynkowe i regulacyjne było przyjazne (lub co najmniej neutralne) dla SKOKów? Niestety, jest to tylko wspomnienie. Obecnie zarówno konkurencja, media, a co jest najmniej optymistyczne, do pewnego stopnia również regulator, są wobec środowiska SKOK nieprzyjazne, jeśli nie powiedzieć wrogie.
Ta atmosfera, niestety, powoli znajduje również odzwierciedlenie w nastawieniu ogółu społeczeństwa ‐ poza lojalnymi, jak zawsze, członkami SKOK. Zadawanie sobie pytań „dlaczego?”, „czy tak być musi?”, „kiedy się to zmieni?” nie wnosi wiele. Fakty są, jakie są, niezależnie od naszego nastawienia. Świat wokół nas się zmienił i oczekuje od nas, że my zmienimy się również.