Dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zapowiedziano wiele spotkań,

z czego aż 12 tylko w I półroczu!

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej postawiła sobie za cel szkolić rzetelnie i kompleksowo. Uczestnicy szkoleń są zachęcani do zadawania pytań, negowania i dzielenia się swoimi pomysłami. Dobry manager, specjalista to osoba świadoma tego co robi i po co, to osoba refleksyjna. Inspekcje KNF pokazały, że na inspektorach nie robi wrażenia duża liczba procedur, często rozbudowanych i zawierających mnóstwo mądrych pojęć, natomiast pewność siebie i merytoryczna dyskusja o stosowanej praktyce i jej celowości, minimalizuje liczbę zaleceń.   

Trenerzy AFES to osoby zaufane, oceniane w ankietach podczas szkoleń wysoko. Trenerzy są sprawdzonymi praktykami i niezależnie od doświadczeń w bankach czy innych instytucjach, znającymi i doceniającymi specyfikę i wyjątkowość kas spółdzielczych.

Podstawą jest nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2014.1306), która przewiduje także zmiany w ustawie o KRS i ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W związku z celem zmian, jakim jest ułatwienie konsumentom dostępu do procedury upadłości konsumenckiej, dla Kasy zwiększa się ryzyko związane z postępowaniami upadłościowymi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dziekujemy za zgłoszenia, jednak Akademia zmuszona jest odwołać to spotkanie. Przepraszamy.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH
/ASPEKTY PRAKTYCZNE/

Celem cyklicznych szkoleń z zakresu ,,Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych /aspekty praktyczne/‘’ jest zapewnienie spółdzielczym kasom oszczędnościowo‐kredytowym profesjonalnego doradztwa w obszarze wdrożenia i stosowania Zasad ładu korporacyjnego.

Pierwsze spotkanie nt. COMPLIANCE I ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W DZIAŁALNOŚCI SKOK ORAZ KONTYNUACJI DZIAŁAŃ WIZERUNKOWYCH („PRAWDA O SKOK”) odbędzie się w dniach 4 - 5 lutego 2015 r. w Warszawie w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia” ul. Żurawia 47, (róg ul. Poznańskiej i ul Żurawiej) www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-warszawa.htm w godz. 10-16 (z przerwami kawowymi i obiadową).