Szanowni Panstwo,

Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia dyrektor i pracownicy Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej życzą wielu miłych chwil w rodzinnym gronie oraz pomyslności w Nowym Roku 2015.

Wkrótce przeslę planowane w roku 2015 tematy szkoleń.

Pozdrawiam serdecznie i świątecznie

Monika Tarnowska 

UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji A-SKOK dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 Projekt Rekomendacji A-SKOK

Uwagi można przesyłać do 5 stycznia 2015 r. na adres: drb@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

oraz projekt Rekomendacji B-SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Projekt Rekomendacji B-SKOK

Uwagi można przesyłać do 5 stycznia 2015 r. na adres: dlb@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, który w dniu 28.11.2014 został skierowany do konsultacji, m.in. do KSKOK.

Projekt dotyczy m.in.:

- rozszerzenia na wszystkie sektory rynku finansowego uprawnień KNF do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że prowadzą działalność bez zezwolenia;

- zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób w celu obciążania ich ryzykiem;

- uregulowanie działalności instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich ze środków własnych i zasad wymiany informacji w międzybankowych bazach danych (w rejestrach, np. BIK, będą informacje o pożyczkach zaciąganych w firmach pożyczkowych);

- ograniczenia możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenia organizowane w listopadzie i grudniu przez Akademie Fundacji Edukacji Spółdzielczej.

Zachęcamy do zgłaszania uczestnikow na formularzu.

 

  • 26 XI SOPOT Opodatkowanie Skok w 2015r – wybrane zagadnienia (VAT i CIT), nieodpłatne,
  • 27 XI SOPOT Seminarium dla kas Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości w SKOK - nieodpłatne,
  • 2 - 3 XII SOPOT Analiza kredytowa (hipoteki) - A. Boryszewska,
  • 3 - 5 XII Wdzydze Kisz. XVIII Forum Jakości - I. Kosakowska-Niedbalska, R. Wisniowski,
  • 9 - 10 XII Warszawa Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym w SKOK - E. Perlińska,
  • 11 XII Warszawa Niedozwolone postanowienia umowne w umowach zawieranych z członkami SKOK (kl. abuzywne) - P. Pałka

Pozdrawiam Monika Tarnowska