Czy pamiętacie czas, kiedy środowisko rynkowe i regulacyjne było przyjazne (lub co najmniej neutralne) dla SKOKów? Niestety, jest to tylko wspomnienie. Obecnie zarówno konkurencja, media, a co jest najmniej optymistyczne, do pewnego stopnia również regulator, są wobec środowiska SKOK nieprzyjazne, jeśli nie powiedzieć wrogie.
Ta atmosfera, niestety, powoli znajduje również odzwierciedlenie w nastawieniu ogółu społeczeństwa ‐ poza lojalnymi, jak zawsze, członkami SKOK. Zadawanie sobie pytań „dlaczego?”, „czy tak być musi?”, „kiedy się to zmieni?” nie wnosi wiele. Fakty są, jakie są, niezależnie od naszego nastawienia. Świat wokół nas się zmienił i oczekuje od nas, że my zmienimy się również.

Ocena ryzyka operacyjnego stanowi ważny element w zarządzaniu instytucją finansową.
Warsztaty szkoleniowe są poświęcone praktycznym aspektom związanym z podejściem do estymacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym z jakimi na co dzień stykają się instytucje finansowe.
Szkolenie kładzie nacisk na przedstawienie metod teoretycznych i pokazanie jak te metody można zastosować w praktyce w celu budowy efektywnego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym spełniającym zarówno wymogi nadzorcze (Basel2/3, wymagania KNF) i biznesowe.
Kurs dostarcza wiedzy nt. organizacji procesu rejestracji ryzyka operacyjnego, metodyki zbierania danych, budowy procesów estymacji jakościowych i ilościowych, tego czy i jak skalować dane, jakie rozkłady rozważać w procesie estymacji ryzyka, jak wyznaczać kapitał regulacyjny i ekonomiczny związany z ryzykiem operacyjnym.

Cykl spotkań poświęconych analizie stabilności polskiego sektora bankowego

PRMIA Polska zaprasza na cykl spotkań poświęconych analizie wyników badań nad stabilnością polskiego sektora bankowego przeprowadzonych przez dr Marcina Łupińskiego, PRM. Przedmiotowe badania zostały opublikowane przez autora w książce „Instrumenty analizy w zarządzaniu makrostabilnością polskiego sektora bankowego” wydanej nakładem Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.