Ryzyko kredytowe jest największym obciążeniem dla adekwatności kapitałowej zarówno w bankach jak i kasach. Jednocześnie działalność kredytowa kasy jest jej podstawowym źródłem dochodu, dlatego umiejętność zarządzania tym ryzykiem jest fundamentalna dla bezpieczeństwa i rozwoju organizacji. Zasad ta dotyczy zarówno małe kasy jak i duże SKOK.

AFES przygotował warsztatowe szkolenie z pomiaru, monitorowania i prognozowania ryzyka kredytowego. Zarówno zakres szkolenia jak i osoba trenera nie są tu przypadkowe i uzwględniają specyfikę kas spółdzielczych.

I część szkolenia 5-6 lutego w Warszawie.  

Jak zwykle, prosimy o czynny udział! Szkolenia są doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń. Ryzykiem się nie konkuruje!!! Ale można wygrać... ;)

17 stycznia 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 r.

Zmiana dotyczy formularzy informacyjnych, zamiany określenia badania „ryzyka kredytowego” na badanie „zdolności kredytowej”, ale najwięcej emocji budzi nowe określenie dla oprocentowania kredytu: „wypłaconej kwoty”, w miejsce poprzednio: „całkowitej kwoty kredytu”.

Tekst ujednolicony dostępny:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715

UKNF przedstawił do konsultacji projekt "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF" – dostępny na stronie knf.gov.pl w Aktualnościach (14.01.2014 r.)

Zasady te dotyczą również kas spółdzielczych. Komisja zakłada wdrożenie zasad do końca 2014 roku, a stosowanie tych zasad będzie przedmiotem weryfikacji Urzędu (podczas inspekcji i kontroli zza biurka).

 

SKOKi są ważnym uczestnikiem rynku kredytów konsumpcyjnych (consumer finance). Oprócz oczywistych liderów – banków, działają aktywnie i prężnie rozwijają się firmy pożyczkowe. Pojawił się ciekawy raport PwC, który przybliża specyfikę działania tego segmentu:

http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/2013-12-11-rynek-firm-pozyczkowych-w-polsce.jhtml