http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/publikacje/publikacje_skok.html

Lektura ciekawa - w kasach nie tylko dla prawników i compliance...

 

The March 13th event, Risk Management Beyond VaR and Other Perspectives will offer high profile presentations from David Rowe, Senior Strategist - Risk & Regulation, Misys, Prof. Malgorzata Iwanicz-Drozdowska, Institute of Finance, Head of Financial System Centre Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics and dr Andrzej Kulik, Head of Internal Audit, mBank.

http://www.prmia.org/civicrm/event/info?reset=1&id=6256

Udział bezpłatny, wystarczy zostać członkiem Organizacji (zarejestrowac sie na prmia.org). Polski oddział PRMIA (prmia.pl) jest bardzo ważnym i prężnym oddziałem tej miedzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków zarządzania ryzykiem. Za zgodą Przewodniczącego PL Komitetu Sterującego pracownicy SKOKów mogą dopisać się do listy uczestników na miejscu.

Na stronie RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/205836/205843/205844/dokument103315.pdf

dostępny jest projekt rozporządzenia MF dot. zasad rachunkowosci dla kas, który:

  • wprowadza efektywną stopę procentową / wycenę wg skorygowanej ceny nabycia, http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/60584
  • doprecyzowuje wycenę skryptów w oparciu o MSR 39,
  • zmienia stawki / przedziały tworzenia odpisów aktualizujących pożyczki przeterminowane oraz wprowadza dodatkowe okoliczności (uwaga na słownik pojęć w par. 2, zwłaszcza pkt. 27) !).

Wydawałoby się, że projekt ten prawie zrównuje podejscie do kas i do banków, ale przykładowo...:

Ryzyko kredytowe jest największym obciążeniem dla adekwatności kapitałowej zarówno w bankach jak i kasach. Jednocześnie działalność kredytowa kasy jest jej podstawowym źródłem dochodu, dlatego umiejętność zarządzania tym ryzykiem jest fundamentalna dla bezpieczeństwa i rozwoju organizacji. Zasad ta dotyczy zarówno małe kasy jak i duże SKOK.

AFES przygotował warsztatowe szkolenie z pomiaru, monitorowania i prognozowania ryzyka kredytowego. Zarówno zakres szkolenia jak i osoba trenera nie są tu przypadkowe i uzwględniają specyfikę kas spółdzielczych.

I część szkolenia 5-6 lutego w Warszawie.  

Jak zwykle, prosimy o czynny udział! Szkolenia są doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń. Ryzykiem się nie konkuruje!!! Ale można wygrać... ;)