O Centrum Compliance

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz.U.2016.1910 t.j. z późn.zm.), Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa we współpracy z Fundacją Edukacji Spółdzielczej z siedzibą w Sopocie, utworzyła w dniu 3 września 2017 r. Centrum Compliance przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej, mające na celu wsparcie SKOK w rozwoju funkcji compliance w SKOK poprzez:
a) zapewnienie dostępu do informacji oraz alertów nt. zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych w ramach Portalu Wymiany Informacji SKOK oraz strony internetowej pod adresem www.afes.edu.pl/centrum-compliance
b) utworzenie punktu kontaktowego dla zapytań SKOK związanych z zapewnieniem zgodności w SKOK poprzez dedykowany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) organizowanie cyklicznych spotkań pracowników systemu SKOK odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności celem wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji;
d) wsparcie w szczególności małych SKOK, w których jedna osoba łączy różne funkcje, w tym odpowiedzialność za zapewnienie zgodności.

Udział przedstawicieli każdego SKOK w projekcie jest bezpłatny.

Osobą odpowiedzialna za realizację projektu jest r.pr. Piotr Pałka Certyfikowany Chief Compliance Officer - Koordynator Centrum Compliance przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej.