System kontroli wewnętrznej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Kategoria
Szkolenia
Termin
30 październik 2019 09:00 - 16:00
Miejsce
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Polska

Fundacja Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na jednodniowe szkolenie pt.

System kontroli wewnętrznej

w spółdzielczych kasach oszczednościowo-kredytowych

 

które odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w Warszawie

w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia”

ul. Żurawia 47 (róg ul. Poznańskiej i Żurawiej)

 http://www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-2-3.html

w godz. 9-16 ( z przerwami kawowymi i obiadową)

OPIS SZKOLENIA:

Zapraszamy na szkolenie w temacie systemu kontroli wewnętrznej w spółdzielczych kasachoszczędnościowo-kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała nowelizację Rekomendacji H, która co prawda dotyczy systemu kontroli wewnętrznej w bankach, niemniej rozwiązania w niej zastosowanemożna uznać za dobre praktyki rynkowe, które można wdrażać również w innych instytucjach finansowych, w tym w skok, oczywiście z dostosowaniem do skali oraz profilu prowadzonej działalności a także charakterystyki sektora skok. Dla sektora skok nie ma bowiem aktualnie dedykowanej Rekomendacji, która by tak detalicznie i szczegółowo opisywała system kontroli wewnętrznej. Celem wdrożenia nowelizacji Rekomendacji H w bankach było zapewnienie spójności oczekiwań KNF, w odniesieniu do dobrych praktyk w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, ze zmienionymi przepisami prawa (z których część weszła z dniem 01.01.2016 r.) oraz obowiązującymi standardami rynkowymi. Aktualna wersja Rekomendacji uwzględnia zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu regulacyjnym w ciągu ostatnich lat, poprzednia wersja Rekomendacji H pochodziła bowiem z roku 2011.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekiwała, że Rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Po półtora roku od jej wdrożenia w bankach dobrze przyjrzeć się nowym standardom i dostosować funkcjonujące w kasach rozwiązania do nowych standardów sektora bankowego w zakresie kontroli wewnętrznej.

 

FORMA SZKOLENIA:

Wykład przerywany licznymi praktycznymi przykładami

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze systemu kontroli wewnętrznej w skok.

 

ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

Wymagania wstępne:

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą braćudział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze systemu kontroli wewnętrznej i audytu,jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze.

Korzyści ze szkolenia:

• nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze systemu kontroliwewnętrznej i audytu,

• zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących wkasie dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarzesystemu kontroli wewnętrznej i audytu.

Połączenie teorii z praktyką: zajęcia prowadzone są w formie wykładu przerywanego praktycznymiprzykładami.

Możliwość nabycia/poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie.

Gwarancja jakości – szkolenie prowadzi osoba z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowymoraz skok.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

I. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej

1. Trzy linie obrony

2. Kryteria adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

3. Zadania Zarządu oraz Rady Nadzorczej

4. Opis systemu kontroli wewnętrznej

II.Funkcja kontroli

1. Projektowanie, wprowadzanie, zapewnianie działania funkcji kontroli

2. Nadzór i coroczna ocena funkcji kontroli

3. Kryteria uwzględniane przy projektowaniu funkcji kontrolnych

4. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych

  4.1. Weryfikacja bieżąca

  4.2. Testowanie

5. Matryca funkcji kontroli

6. Raportowanie o kluczowych mechanizmach kontrolnych oraz wynikach testowania pionowego

III.Zapewnianie zgodności

1. Zgodność jako jeden z czterech ogólnych celów systemu kontroli wewnętrznej

2. Komórka ds. zgodności

  2.1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej

  2.2. Uprawnienia i obowiązki

  2.3. Niezależność komórki i status pracowników

3. Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

  3.1. Stosowanie mechanizmów kontrolnych

  3.2. Niezależne monitorowanie

  3.3. Raportowanie

4. Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności

  4.1. Identyfikacja

  4.2. Ocena

  4.3. Kontrola

  4.4. Monitorowanie

  4.5. Raportowanie

5. Ocena zidentyfikowanego ryzyka braku zgodności

  5.1. Pomiar ilościowy

  5.2. Szacowanie jakościowe

6. Wielkość i profil ryzyka braku zgodności

7. Raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu

8. Współpraca komórki ds. zgodności z analogicznymi komórkami podmiotu zależnego idominującego

9. Raportowanie realizacji zadań komórki ds. zgodności

IV. Audyt wewnętrzny

1. Komórka audytu wewnętrznego

  1.1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej

  1.2. Uprawnienia i obowiązki

  1.3. Niezależność, obiektywizm, status pracowników

2. Prawa i obowiązki

  2.1. Kierującego komórką audytu wewnętrznego

  2.2. Kierującego badaniem audytowym

  2.3. Audytorów wewnętrznych

3. Procedury i metodyki badania audytowego

4. Plany audytu

5. Badanie audytowe

6. Raport z badania audytowego

7. Zalecenia poaudytowe

8. Współpraca komórki audytu wewnętrznego z analogicznymi komórkami podmiotu zależnegoi dominującego oraz biegłym rewidentem

9. Raportowanie przez komórkę audytu wewnętrznego do Zarządu, Rady Nadzorczej lubKomitetu Audytu

 

PROWADZACY - WYKŁADOWCA

PIOTR NYCZ – menedżer, ekspert i trener

Pracownik SKOK, absolwent matematyki finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w szkoleniach CTI w Londynie. W okresie studiów specjalizował się w tematach wyceny instrumentów pochodnych metodami miar martyngałowych. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa i zastosowaniem analityki. Specjalista w zakresie budowy i walidacji modeli matematycznych i statystycznych. Zdobywał doświadczenie w wydziale rozwoju metod zarządzania ryzykiem kredytowym w PKO BP S.A. oraz w Deutsche Bank PBC S.A.,gdzie ukończył „Talent Management Program”. Posiada doświadczenie między innymi w zakresie oceny systemów franczyzowych, ryzyka koncentracji, budowy modeli ratingowych i quasiratingowych oraz przeprowadzania analiz na potrzeby ich walidacji. Budował i rozwijał modele na potrzeby przeprowadzania testów warunków skrajnych dla produktów kredytowych oraz transakcji pochodnych oraz sporządzał mapy ryzyka kredytowego dla sektorów gospodarki narodowej. Prowadzi szkolenia w sektorze banków komercyjnych,banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo kredytowych.

 

ZGŁOSZENIA

Koszt szkolenia 900 zł brutto dla dwóch osób z każdej kasy, obejmuje jednodniowe szkoleniew tym: lunch, serwis konferencyjny oraz materiały szkoleniowe. Koszt jednej osoby z kasy to 500 zł brutto. Przy większej ilości zgłoszonych z jednej kasy zniżki!

Zgłoszenia proszę przesyłać (na podpisanym formularzu zgłoszeniowym) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. MonikąTarnowską tel. kom: 695 452 102

 

Serdecznie zapraszam,

Janusz Ossowski

Prezes Fundacji Edukacji Spółdzielczej

 
 

Wspierane przez iCagenda