Rekomendacja A - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK. Część III – Monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego

Kategoria
Szkolenia
Termin
2019-08-22 09:00 - 16:00
Miejsce
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Polska

Fundacja Edukacji Spółdzielczej

 

 

serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie pt.

 

Rekomendacja A - SKOK

dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem

ekspozycji kredytowych w SKOK.

Część III – Monitorowanie i raportowanie ryzyka

kredytowego

 

które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. w Warszawie

w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia”

ul. Żurawia 47 (róg ul. Poznańskiej i ul Żurawiej)

http://www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-2-3.html

w godz. 9-16 (z przerwami kawowymi i obiadową)

OPIS SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie w obszarze monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego prowadzone w formie wykładu połączonego z warsztatami.

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w procesie monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

• stosowanych miar jakości portfela kredytowego,

• sposobów monitorowania i raportowania ważniejszych parametrów ryzyka kredytowego,

• sposobów prezentowania jakości portfela kredytowego w różnych ujęciach,

• wymogów zewnętrznych nakładanych na kasy w tym obszarze, wdrożenia kompleksowego systemu monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego

 

FORMA SZKOLENIA:

Wykład przerywany licznymi praktycznymi przykładami.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej monitorowania iraportowania ryzyka kredytowego w kasach. Jest to kolejne szkolenie z cyklu szkoleń poświęconych ryzyku kredytowemu, dedykowanych poszczególnym elementom systemu zarządzania ryzykiem kredytowym.

 

ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

 

Wymagania wstępne:

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze.

 

Korzyści ze szkolenia:

• poprawa świadomości poziomu ryzyka kredytowego w kasach w różnych ujęciach i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat wynikających ze strat kredytowych,

• zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejącego w kasie systemu monitorowania i raportowania poziomu ryzyka kredytowego w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,

• nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach systemu monitorowania i raportowania.

Połączenie teorii z praktyką: zajęcia prowadzone są w formie wykładu przerywanego praktycznymi ćwiczeniami warsztatowymi.

Możliwość nabycia/poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie.

Gwarancja jakości – szkolenie prowadzi osoba z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ryzyka, wtym w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

9:00 Rozpoczęcie

I. Wprowadzenie

1. Uwarunkowania regulacyjne

2. Podstawowe pojęcia

3. Cel, zakres i częstotliwość monitorowania i raportowania

II. Obszary monitorowania i raportowania

1. Linia biznesowa

2. Typ klienta

3. Rodzaje produktów

11:00 Przerwa kawowa

III. Miary jakości portfela kredytowego

1. Dpd

ćwiczenie

2. net flow

ćwiczenie

3. entry rate

ćwiczenie

4. MOB

ćwiczenie

13:00 Przerwa obiadowa

IV. Analizy typu Vintage

V. Monitorowanie i raportowanie limitów koncentracji kredytowej

VI. Monitorowanie i raportowanie DtI

ćwiczenie

VII. Monitorowanie i raportowanie LtV

ćwiczenie

15.00 Przerwa kawowa

VIII. Monitorowanie i raportowanie odstępstw kredytowych

ćwiczenie

15.45 Podsumowanie

16.00 Zakończenia szkolenia

 

PROWADZACY – WYKŁADOWCA

PIOTR NYCZ – menedżer, ekspert i trener

Pracownik SKOK, absolwent matematyki finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brałudział w szkoleniach CTI w Londynie. W okresie studiów specjalizował się w tematachwyceny instrumentów pochodnych metodami miar martyngałowych. Laureat nagrodyPolskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę z dziedziny rachunkuprawdopodobieństwa i zastosowaniem analityki. Specjalista w zakresie budowy i walidacjimodeli matematycznych i statystycznych. Zdobywał doświadczenie w wydziale rozwojumetod zarządzania ryzykiem kredytowym w PKO BP S.A. oraz w Deutsche Bank PBC S.A.,gdzie ukończył „Talent Management Program”. Posiada doświadczenie między innymi wzakresie oceny systemów franczyzowych, ryzyka koncentracji, budowy modeli ratingowych iquasiratingowych oraz przeprowadzania analiz na potrzeby ich walidacji. Budował i rozwijałmodele na potrzeby przeprowadzania testów warunków skrajnych dla produktówkredytowych oraz transakcji pochodnych oraz sporządzał mapy ryzyka kredytowego dlasektorów gospodarki narodowej. Prowadzi szkolenia w sektorze banków komercyjnych,banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo kredytowych.

 

ZGŁOSZENIA

Koszt szkolenia 900 zł brutto dla dwóch osób z każdej kasy, obejmuje jednodniowe szkoleniew tym: lunch, serwis konferencyjny oraz materiały szkoleniowe. Koszt jednej osoby z kasy to 500 zł brutto. Przy większej ilości zgłoszonych z jednej kasy zniżki!

Zgłoszenia proszę przesyłać (na podpisanym formularzu zgłoszeniowym) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. MonikąTarnowską tel. kom: 695 452 102

 

Serdecznie zapraszam,

Janusz Ossowski

Prezes Fundacji Edukacji Spółdzielczej

 

 
 

Wspierane przez iCagenda