Izabela Rutkowska

Pełnomocnik Zarządu ds. Ryzyka Finansowego i Szef Pionu Ryzyka w SKOK im. F. Stefczyka, od 11 lat związana ze spółdzielczością finansową, wcześniej pracownik banku komercyjnego z kapitałem zagranicznym. Z wykształcenia ekonomista o specjalności finanse i bankowość. Zwycięzca konkursu Młodych profesjonalistów (2007) Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU). Członek Komitetu Sterującego PRMIA Polska. Lider Grupy Ekspertów Fundacji Edukacji Spółdzielczej.


 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alina Korzeb

Zastępca Kierownika Działu Ryzyka Finansowego w Kasie im. S. Stefczyka, wcześniej Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w banku komercyjnym i pracownik Pionu Inspekcji KNF oraz GINB specjalizujący się w zagadnieniach ryzyka kredytowego, rynkowego, audytu i kontroli wewnętrznej oraz wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej w polskich bankach. Ukończyła matematykę finansową, od 10 lat związana z bankowością i od 4 lat ze spółdzielczością. Członek Grupy Ekspertów FES.


 

Piotr Kubaty


Obszerny profil na: https://pl.linkedin.com/pub/piotr-kubaty/55/451/305

Kluczowy Członek Grupy Ekspertów FES. 

Monika Bentkowska

Specjalista ds prawnych w Kasie Krajowej od 1996; projektowanie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kas spółdzielczych, uczestnik zespołu projektującego regulacje wewnętrzne dla kas spółdzielczych, przygotowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością kas, lustrator – uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej; Trener w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub  nieujawnionych źródeł; od 1997 stale współpracuje z Fundacją na Rzecz Polskich Związków Kredytowych z siedzibą w Sopocie ;Trener - prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień prawnych  - szkolenia tematyczne dla pracowników i członków organów kas spółdzielczych: specjalista ds windykacji, specjalista ds kontroli wewnętrznej, główny księgowy, szkolenia dla członków zarządu i rad nadzorczych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


 

Krzysztof Gurazda

Kierownik Biura Strategii Windykacji i Restrukturyzacji w SKOK im. F Stefczyka odpowiedzialny za prowadzenie oceny procesu Windykacji i Restrukturyzacji ( WiR) poprzez monitoring efektywności i jakości działań windykacyjnych i restrukturyzacyjnych realizowanych w kasie  oraz przez podmioty zewnętrzne. Ponadto odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie prac rozwojowych oraz koordynowanie projektów z zakresu optymalizacji procesu WiR realizowanego w kasie w tym realizacji projektów związanych ze sprzedażą wierzytelności przeterminowanych.  
Doświadczony menadżer w obszarze zarządzania procesem WiR i finansów w szczególności  restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i procesów restrukturyzacji skierowanych dla osób fizycznych.  
Wykładowca w Gdańskiej Akademii Bankowej w Gdańsku –procesy WiR realizowane w bankach komercyjnych.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Akademii Bankowej ( ukończone z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów), ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedziny bankowości uniwersalnej a w szczególności z zakresu aspektów prawnych, ryzyka kredytowego, technik negocjacyjnych. Dyplomowany Pracownik Bankowy.
Wieloletni były pracownik i menadżer zatrudniony w bankach komercyjnych ( od 1990r: Bank Gdański, BNP Paribas Fortis Bank Polska).


 

Leszek Sołtysik

Związany z branżą̨ finansową od 14 lat. (m.in. dyrektor Departamentu Ryzyka w GE Capital Banku, członek Zarządu ds. kredytów w AIG Bank Polska, wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Dominet Banku) Od pięciu lat zajmuje się doradztwem biznesowym dla kierujących instytucjami finansowymi w Polsce. Doświadczenie zawodowe w PricewaterhouseCoopers, gdzie w randze starszego managera, a następnie dyrektora, wraz z zespołem, realizował wiele znaczących projektów doradczych w zakresie rozwoju strategii, rozwoju produktów i zarządzania ryzykiem dla banków i firm ubezpieczeniowych. Obecnie prowadzi indywidualną, niezależną praktykę̨ doradczą pod nazwą MoreInfo Usługi Doradcze, w ramach której oferuje wsparcie merytoryczne dla istotnych projektów rozwojowych w instytucjach finansowych. Od ponad trzech lat współpracuje z ruchem SKOK – prowadzi szkolenia, warsztaty, przeglądy zasad i infrastruktury. Członek Grupy Ekspertów FES.


 

Andrzej Bień

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista w zakresie finansów, rachunkowości, podatków, bankowości, rynku kapitałowego oraz polityki pieniężnej; praktyk gospodarczy (bankowość, ubezpieczenia);  m.in. pełnił funkcję doradcy Prezesa NBP, konsultanta Baku Światowego; autor wielu publikacji naukowych, w tym 13 książek z dziedziny ekonomii.


 

Cezary Mech

Prezes Agencji Ratingu Społecznego; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz International Graduate School of Management (IESE) w Barcelonie; pracownik naukowy PAN oraz uczelni zagranicznych (Hiszpania, Wielka Brytania); m.in. pełniłfunkcje prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, wiceprzewodniczącego KNB , doradcy premiera, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, doradcy Prezesa GUS i Prezesa NBP, w l. 2005-2006 był wiceministrem finansów.


 

Paweł Pelc

Wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego;  radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego; ekspert w zakresie rynku kapitałowego, instytucji finansowych i nadzoru nad funduszami emerytalnymi, inwestycyjnymi, bankami i zakładami ubezpieczeń; m.in. pełniłfunkcje wiceprzewodniczącego KPWiG, wiceprezesa KNUiFE, członka KNB, byłdoradcąPrezesa NBP, dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP.


 

Piotr Pałka

Head of Compliance KSKOK/Radca prawny, Koordynator Centrum Compliance SKOK, Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance SKOK, Członek zespołu roboczego ds.
FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia
Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii
Europejskiej, trener/wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, prawa spółdzielczego oraz prawa Unii Europejskiej.

Posiada/Ukończył: (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie
Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved
Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.)
Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych
(CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie: Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) szkolenie w zakresie:
,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).


 

 

Andrzej Lanc

 

Radca prawny, w Kasie Krajowej pracujący od 2006 r. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenia nowych aktów prawnych w działalności KSKOK, opracowywanie standardów świadczenia usług dla SKOK, konsultacje standardów informatycznych,opracowywanie informacji prawnych, rozwijanie produktu kartowego. Opracował aktualne wzory procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w KSKOK/SKOK, w zakresie prawnym prowadził projekty dotyczące opracowania dokumentacji w zakresie kart zbliżeniowych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym, ustawy o „rachunkach uśpionych” i in. Odpowiedzialny jest także za wsparcie prawne Działu Lustracji i Kontroli KSKOK. Absolwent Wydziału Prawa UG, Wydziału Historii UG, studiów podyplomowych w zakresie praktycznej psychologii społecznej na SWPS.